Top

Güven, Esastır

Doktor ve hasta arasında kurulması gereken sağlıklı ve sağlam iletişim; tedavinin başarılı olması, hastanın kendini güvende ve rahat hissetmesi için ilk kuraldır.

Doktorunuzun sizi güvende hissettirmesi; kendisinin bilgi birikimine, deneyimine, sağlam ahlaki değerlerine bağlıdır.

Doç. Dr. Ali Durmuş

Şimdi numaranızı bırakın ve sizi arayalım!

Mide By-Pass Ameliyatı

Gastrik By-Pass Hakkında

Gastrik By-Pass olarak da bilinen bu operasyonlarda midenin büyük bir bölümü bypass edilerek küçük hacimli (yaklaşık 30-50 cc) bir mide bölümü hazırlanarak ince bağırsaklara dikilir. Bu ameliyatta hem diğer obezite cerrahisi ameliyatlarında olduğu gibi mide hacminin küçültülmesi, hem de bağırsakların bir bölümünün devre dışı bırakılarak tüketilen yiyeceklerin bir kısmının emilmeden atılması hedeflenir. Böylece hastalar, hem daha az gıda ile doyar, hem de aldıkları gıdanın bir kısmının emilimi sağlanır.

Ameliyat Nasıl Yapılır?

Gastrik bypass cerrahisi de diğer obezite ameliyatlarında olduğu gibi genellikle laparoskopik yöntem ile uygulanır. Karın bölgesine açılan küçük kesiklerden girilerek ameliyat gerçekleştirilir. Böylece hasta, ameliyat sonrasında gelişebilecek olası yara enfeksiyonu, fıtık gibi risklerden de büyük ölçüde korunur.

Ameliyat, genel anestezi yapılarak gerçekleştirilir.

Ameliyat Sonrası

Yapılan cerrahi müdahaleden sonra, küçük miktarlarda gıda alımı ile hastalar kolayca doygunluk hissetmeye başlar ve tokluk hissi bir süre sonra normal bir iştah seviyesinde kalır, gıda alımı azalır. Yeni oluşturulan midenin küçülmüş boyutuna ve azalmış gıda emilimine bağlı olarak, gerekli vitamin ve mineral desteklerin kullanımı için cerrahın talimatlarına eksiksiz uymak gerekir. Hasta 3-4 gün sonra evine gönderilerek normal hayatına devam edebilir.